KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ - Kontakt - KPP Kazimierza Wielka

Komenda Powiatowa Policji w KAZIMIERZY WIELKIEJ

Al. pARKOWA 1,

28-500 KAZIMIERZA WIELKA

 

Abonent

Nr telefonu

Nr faksu

Email

Oficer Dyżurny KPP Kazimierza Wielka

47 8048 205

478048 203

dyzurny.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Komendant KPP

47 8048 201

-

komendant.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Pierwszy Zastępca Komendanta KPP

47 8048 202

-

komendant.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Sekretariat KPP

47 8048 206

-

kazimierza@ki.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

47 8048 231

-

prewencja.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

47 8048 216

-

kryminalny.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

47 8048 223

-

-

Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

47 8048 208

-

kadry.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

47 8048 222

-

lii.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

47 8048 224

-

-

Samodzielne Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych

47 8048 237

-

rzecznik.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

47 8048 230 - zaopatrzenie.kazimierza@ki.policja.gov.pl